1 Aegviidu vana kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Vaade Aegviidu  kalmistu sissepääsule 
Autor Ly Renter 
Kuupäev  26.09.2008
Mälestise nimi Aegviidu vana kalmistu
Mälestise registri number 1 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 05.06.1995
Registreeritud 08.06.1995
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a.määrus nr.19/1, (RTL 1996, 119/120, 627) Kuupäev: 01.06.1995
Koosseis
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad Omanik(ud) puudub
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2011 nr 7-HarM-Ajal.

Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 05.09.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Ly Renter

Kirjeldused

Liik: Mälestise ajalugu

Kalmistu on tekkinud 1894.a. Lehtse paruni poolt ehitada lastud kabeli ümber. Matma on hakatud 1920 -tel aastatel

Sisestatud: 27.11.2006

Liik: Mälestise kirjeldus

Väike 1 ha kalmistu. Kabel puidust, üle krohvitud.Korgel looduslikul künkal väike metsaalune kalmistu. Kaguküljel värav: kolm silikaatkivist laotud posti, väravavõred: torukonstruktsioon ja latid. Värava juures lattaed, ülejäänul kaguküljel ja kirdeküljel plankaed. Loode- ja edelaküljel lattaed. Kalmistu kaguosas kivikabel. Leidub vähesel määral valu- ja sepisriste, kolm valuaeda, 4-5 graniitsammast, idanurgas üks vana puurist Kalmistu värava lähedal stalinismiohvrite mälestusmärk, maakivi sepisristiga. Korras, hooldatud kalmistu.

Sisestatud: 27.11.2006

Liik: Mälestise kirjeldus

Aegviidu alevikus asuv kalmistu on kujunenud kirikaiana. Loodes, edelas ja kagus on kalmistu laienemisele piiri seadnud järsud mäenõlvad, piirdeks on kirdes ja kagus rajatud plankaed. Sissepääs kalmistule paikneb lõunanurga läheduses ja on vormistatud kalmistule sobimatute silikaatkivist postide ja metallraamil laudisega väravatega. Väike kivikirik on krohvitud ja värvitud seintega, viilkatusega ja madala viilutorniga sissepääsu kohal. 20. sajandi keskpaigast vanemaid hauatähiseid ja -piirdeid on kalmistul 2001. aasta alguses loendatud järgmiselt: 33 sepistatud hauatähist, 23 valumetallist hauatähist, 16 kivitähist ja 3 metallpiiret.

Kirjelduse koostaja: Silja Konsa 2002.a.

Sisestatud: 11.01.2007

Liik: Mälestise tunnus

Ajastule tüüpiline, 19.s. pärinevate hauatähiste, jälgitavate piiridega ja järjepidevalt hooldatud kalmistu.

Sisestatud: 27.11.2006

Liik: Mälestise tunnus

hauatähised, hauad. Omab kultuuriajaloolist, kunstilist (hauatähised), miljöölist väärtust.

Kirjelduse koostaja: Silja Konsa 2002.a.

Sisestatud: 11.01.2007