13999 Narva linnakindlustused,14.saj.-1863 • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Narva linnakindlustused 17. saj. keskel Narva linnakindlustused 17. saj. lõpus Narva linnakindlustused (bastion "Victoria"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (vasakul - 5. ravelliin, paremal - bastion "Victoria"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Victoria"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (kurtiin bastioni "Victoria" ja "Honor" vahel). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Honor"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Honor"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Honor"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Gloria"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Triumph"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Kuningavall"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011 Narva linnakindlustused (bastion "Kuningavall"). Foto: Madis Tuuder. 25.10.2011
Mälestise nimi Narva linnakindlustused,14.saj.-1863
Mälestise registri number 13999 Mälestise vana number 161
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ehitismälestis
Märksõna
Arvel 14.01.1998
Registreeritud 14.01.1998
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130) Kuupäev: 13.11.1997
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2-IdVM / 2005

Fotokogu
Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid
Inspekteerimised

Seisund: avariiline
Inspekteerimise kuupäev: 05.06.2013
Inspektor: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder

Kirjeldused

Liik: Aruanded

Nikitjuk, A. 2009. Kaevetööde Narva linna muinsuskaitsealal, krundil aadressiga Pimeaia tn, teostatud arheoloogilise järelevalve aruanne.
Nikitjuk, A. 2009. Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vahelise territooriumi arheoloogiliste uuringute teostamise aruanne.
Nikitjuk, A. 2009. „Narva linnas auvate bastionide „Gloria” , „Honor”, ja „Viktoria” ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine” töö raames arheoloogiliste uuringute aruanne.

Sisestatud: 14.09.2010

Liik: Meedia

Põhjarannik 01.04.2014, Külli Kriisi artikkel "Narva bastioni renoveerimistöödel hukkusid nahkhiired"
pr.pohjarannik.ee/

delfi.ee 31.03.2014, artikkel "Loodusefond: talveune häirimine tapab nahkhiired"
www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loodusefond-talveune-hairimine-tapab-nahkhiired.d

Postimees 31.03.2014, artikkel "ELF: Narva bastioni renoveerimistöödel hukkusid kaitsealused nahkhiired"
www.postimees.ee/2745560/elf-narva-bastioni-renoveerimistoodel-hukkusid-kaitsealused-nahkhiired

-Narva Pimeaias tahetakse ajaloohõngu alal hoida
www.pohjarannik.ee/modules.php

Sisestatud: 17.09.2007

Liik: Mälestise ajalugu

Linnakindlustuste ajalugu algab Narvas Hermanni linnusest (rajat. 13.s. lõpul). 1341-42 rajati linnuse W-eeshoovi piirdemüür, siit algas 1370.a-tel paekivist müüride rajamine all-linna ümber. Müür sai valmis arvat. 1385-90, 1415-19 tugevdati müüre. 1418 andis ordumeister korralduse ümbritseda linn müüride ja vallidega. 16/17s. vahetusel rajati linnamüüri äärde uusitaalia süsteemis bastionid - (säilinud (rest. kujul) Kristwalli bastion ja Kunigavall (res.-mata). 17.s. lõpus projekteeris tuntud Rootsi fortifikaator E.Dahlberg uue muldkindlustuste vööndi. 1693-1704 rajati seitse bastioni koos nendevahelise kurtiinidega, peavallikraav viie raveliiniga, varjatud tee ja glassii. 1864 Narva kui kindlus demilitariseeriti.
Kindlustuste restaureerimine algas 1960.a-tel. (EA; Arh. mälestise pass, 1982)

Sisestatud: 15.05.2003

Liik: Mälestise kirjeldus

14.s. algul rajatud keskaegsete kindlustustuste piirdemüürid olid paekivist ümbritsetud kraavide ja vallikraavidega. Üle kraavi ulatusid eesväravad linnusevärava, Viru värava ja Karjavärava ette. Kindlustusvööndi kogupikkuseks kujunes 1,58 km, sellest linnamüüri 1 km. Lisaks oli ehitatud kaitsepiire ka linnuse ja linna vahele, kogupikkusega 280 m. Linnamüüri käänukohti, sõlmi ja väravaid kindlustasid senisel andmeil vähemalt seitse kaitsetorni. Alates 1970 on mitmeid lõike restaureeritud ja eksponeeritud. Uusaegsed kindlustused on linna struktuuris ulatuslikult säilinud. Algul 1582-85 ehitati 4 esimest bastioni. Kurtiinideks jäid vanad linnamüürilõigud ja neisse jäid alles ka vanad väravad (v.a. Viru) Kurtiinid tugevdati muldvallidega. Kõik valminud bastionid olid uusitaalia tüüpi, valdavalt paekiviehitised, plaaniliselt või detailidelt kõik erinevad. 1693-1704 rajati 7 bastioni - Fortuna, Triumph, Fama, Gloria, Honor, Victoria, Pax. lisaks neile pidi valmima erilised kindlustused Justitia ja Spes, valmis sai vaid viimane. Suurtest bastionitest oli Fortuna teravnurkne nurgabastion. Ülejäänud 5 olid sümmeetrilised kõrgete fasside ja nende taga olevate avarate, maast kuni 16m kõrguste kavaljeerivallidega. Sees 2-kordsed kasematid. 1864 Narva kui kindlus demilitariseeriti. Bastionite üleandmisel linnale rajati Victoriale nn. Pimeaed kõrval asuva Pimevärava järgi. Uuematest kaitserajatistest on säilinud kõik bastionid, v.a. Fama, ravelliinidest vaid viies. (EA)

Sisestatud: 15.05.2003

Liik: Mälestise tunnus

Keskaegsete linnakindlustuste säilinud osad ja kuni 1863. rajatud olulises osas säilinud muldkindlustused.

Sisestatud: 15.05.2003