14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj. • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

14081, Ü.Jukk, 18.04.2012 Linnuse kirdetorn 
Autor Martti Veldi 
Kuupäev  13.09.2007 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj. Foto Tõnis Taavet, 10.11.2010. Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj. Kirdetorn. Foto Tõnis Taavet, 10.11.2010. Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj. Lõunamüür. Foto Tõnis Taavet, 10.11.2010. Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj. Kagutorn. Foto Tõnis Taavet, 10.11.2010. Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj.  Lõunamüür. Foto Tõnis Taavet, 10.11.2010. Vaade linnusele ja ümbritsevale kultuurkihile nr 13603 ning Piiri kõrtsile nr 14083 loode poolt. Foto: Ants Kraut, Tanel Moora 01.05.2013 Vaade Linnuse lõunamüürile. Foto Kersti Siim, 16.04.2014.
Mälestise nimi Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj.
Mälestise registri number 14081 Mälestise vana number 585
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ehitismälestis
Märksõna
Arvel 14.01.1998
Registreeritud 14.01.1998
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72, (RTL 1997, 214, 1129) Kuupäev: 06.11.1997
Katastrikood
Aadress
Avariitoetus(ed)

2013 nr 4-VõrM 3.2-4/21-TKL

1704 / 2004

2004-20 / 2004

2804 / 2004

1-VõrM / 2004

1-VõrM / 2005

2005-28 / 2005

2012 nr 1-VõrM

2006 nr 3-VõrM

2011 nr 1-VõrM

2007 nr 2-VõrM

2008 nr 1-VõrM

2009 nr 3-VõrM

2010 nr 1-VõrM

Fotokogu
Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid
Inspekteerimised

Seisund: hea
Inspekteerimise kuupäev: 24.04.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

50 m mälestise piirist. Täpsustav kaitsevöönd on koostamisel.

Sisestatud: 01.06.2007

Liik: Meedia

- Vastseliina linnus on hästi hoitud
www.vorumaateataja.ee/

Sisestatud: 20.09.2007

Liik: Meedia

et.wikipedia.org/wiki/Vastseliina_piiskopilinnus

Sisestatud: 19.05.2011

Liik: Mälestise ajalugu

Rajati 1342 ordumeister B. v. Dreilebeni initsiatiivil. Pealinnus valmis tõen. enne 1379.
Tulirelvade levikuga kaasnesid ulatuslikud rekonstrueerimistööd. Esimesena püstitati arvat. NO-torn 15.s. lõpul. 16.s. I-poolest peaks pärinema ka SO-nurga ümartorn.
Linnuse täiendamine kestis Liivi sõja puhkemiseni. Mõningaid rekonstrueerimiskavasid oli rootslastel ka 17.s. lõpul, kuid need jäi tõen. Põhjasõja tõttu realiseerimata.

Sisestatud: 20.11.2003

Liik: Mälestise asukoha kirjeldus

Piirilinnus Tartu piiskopkonna SO-osas, Vana-Liivimaad ja Pihkvat ühendava sõja- ja kaubatee ääres.

Sisestatud: 20.11.2003

Liik: Mälestise kirjeldus

Linnuse vanim osa oli massiivne, ristkülikukujulise põhiplaaniga peatorn, millest säilinud osal. alusmüürid. Järgmisena rajati tornist N poole kolmest täisnurgi paiknevast tiivast koosnev pealinnus siseõuega keskel. Pealinnus on nüüdseks täielikult hävinud. 15. lõpul 16.s. algul rajati O-küljele uued tulirelvatornid. SO-nurga ümartorn omab kogu Vana-Liivimaa kaitsearhitektuuris unikaalset dekoori, eriti seinte ülaosas, kus krohvipõhjaga kaksikteravkaarsed nišid on kombineeritud sõõrpetikutega. Piki eeslinnuse müüre paiknesid majandushooned. Kompleksi ümbritses veel teinegi parhamilaadne ringmüür, väikese tellistest ümartorniga.(EA)

Sisestatud: 20.11.2003

Liik: Mälestise tunnus

Üks monumetaalsemaid keskaegseid kaitserajatisi tellisehituspiirkonnas.

Sisestatud: 20.11.2003