14414 Vilivalla kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Autor Peeter Nork 
Kuupäev  27.06.2008 Autor Peeter Nork 
Kuupäev  27.06.2008 Autor Peeter Nork 
Kuupäev  27.06.2008 Autor Peeter Nork 
Kuupäev  27.06.2008 Kabeli katuse kandekonstruktsioonid, mis jäid pärast põlengut ja restaureerimist alles. Foto Silja Konsa, 31.10.2012. Kabel uuendatud katusega (valmis 2012 okt.). Foto Silja Konsa, 31.10.2012. Foto Silja Konsa 14.11.2013 Kalmistu põhjaosa. Foto Silja Konsa 02.09.2014 Vaade kalmistule maanteelt. Foto Silja Konsa 02.09.2014
Mälestise nimi Vilivalla kalmistu
Mälestise registri number 14414 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 13.02.1998
Registreeritud 13.02.1998
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.12.1997 määrus nr. 76, (RTL 1998, 40/41, 189) Kuupäev: 03.12.1997
Aadress
Omanikud/valdajad Omanik(ud) puudub
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2012 nr 1-Reserv-HarM

2012 nr 1-HarM

2009 nr 2-Reserv-HarM

Fotokogu
Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 14.11.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa

Kirjeldused

Liik: Meedia

www.epl.ee/artikkel/453826
www.tallinnapostimees.ee/

Sisestatud: 02.01.2009

Liik: Mälestise ajalugu

Vanim hauatähis aastast 1638, maeti kuni 20. sajandi keskpaigani.

Sisestatud: 17.03.2008

Liik: Mälestise kirjeldus

Harju-Risti ja Vihterpalu vahelise maantee ääres asuv Vilivalla külakalmistu ja tema kasutamise piirangute kehtimise ala hõlmab ligikaudu 0,92 ha suuruse maatüki. Loode- kagu suunas pikliku kalmistu edela-, loode- ja kirdeserv on piiratud sideaineta laotud maakivipiirdega, kaguserva tähistab võsastunud lehtpõõsahekk. Hauatähiste poolest haruldasel kalmistul on 94 vabrikurauast sepistatud risti, 2 valatud rauast risti, 1 unikaalne sepistatud ratasrist, 1 kunstitaotluslikult töödeldud, nimeplaadiga puitrist, 1 graniidist hauaplaat. Lubjakivist tervikuna või osaliselt säilinud hauasambaid, valdavalt riste, on 196, neist 2 ratasristid ja 3 harvaesinevat silindriliste harudega risti. Hauapiiretest on kalmistul 6 lihtsat sepisaeda ja 1 graniitpostidel kettpiire. Kalmistu maanteepoolse, kirdeserva keskosas on puitväravaga sissepääs, mille vastas asub kabel. Kabel on krohvitud paeseinte ja viilkatusega, mida praegu katab eterniit. Ehitist ilmestavad teravkaarsed avad. Kabelisse on maetud Vihterpalu mõisahärra Gustav von Knorring (1985-1852) koos abikaasaga. Kalmistu on kaetud kõrghaljastusega ja võsastuva põõsastikuga.

Sisestatud: 04.02.2009

Liik: Mälestise tunnus

Hauatähised, hauad. Omab kultuuriajaloolist, kunstilist (hauatähised), miljöölist väärtust. Vanim hauatähis 1638 aastast.

Sisestatud: 17.03.2008