14425 Aruküla kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Aruküla kalmistu 
Autor Ly Renter 
Kuupäev  24.04.2008
Mälestise nimi Aruküla kalmistu
Mälestise registri number 14425 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 13.02.1998
Registreeritud 13.02.1998
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.12.1997 määrus nr. 76, (RTL 1998, 40/41, 189) Kuupäev: 03.12.1997
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused

Leevendusi ei ole.
Kuupäev: 06.05.2008 Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Omanik võib kaitsevööndis ilma maakonnainspektorita kooskõlastamata teha territooriumi korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (niitmine, võsa raie jms)
Kuupäev: 06.05.2008 Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Inspekteerimised

Seisund: halb
Inspekteerimise kuupäev: 06.05.2012
Inspektor: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Ly Renter

Kirjeldused

Liik: Mälestise asukoha kirjeldus

Aruküla kalmistu asub Aruküla-Jüri tee ääres metsatukas.

Sisestatud: 06.05.2008

Liik: Mälestise kirjeldus


Kalmistu on väike pikliku kujuga ala, mida ümbritseb põllukividest piire. Kalmistu ainuke värav on lihtne: paest laotud väravapostid ja lihtne raudvärav. Värava juurest algab sirge kuuskedega palistatud teerada, mis viib kalmistu teise serva. Kalmistu piirde kõrgus on erinev ulatudes mõnes kohas meetrini, mõnes lõigus on piirdemüür pinnasega kaetud, mõnes lõigus kasvab võsa peal, mõnes lõigus on piire puhastatud võsast ja mullast.
Kalmistul on sepisaedu ja separiste ning paeriste. Paeristid on õhukeste paest sirgete haaradega, mis allosas laienevad. Ristide kõrgus on maapinnast 70-160 cm, laius kuni 70 cm. Külasepa ristid on enamikus lattrauast profileerimata ristid. On ka malmriste ja mõned puuristid. Vanimad hauatähised on 19. sajandi lõpust: separist aastaarvuga 1877 ja paeristid surmaastatega 1885,1891,1892,1894.. Kalmistul kasvab rohkesti puid: kuused, männid, kased, pärnad.
Kalmistul asub ka väike eterniitkatusega puidust abihoone.
Kalmistule maetakse tänaseni

Sisestatud: 06.05.2008

Liik: Mälestise tunnus

Ajastu tüüpiline 19.-20. sajandist pärinevate hauatähistega kalmistu.

Sisestatud: 06.05.2008