16736 Saarde kirik • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Saarde kirik   
Autor Tarvi Sits   
Kuupäev  11.09.2004 Ü.Jukk, 23.03.2011 Saarde kirik. Foto: S. Sombri, 24.06.2012. Saarde kirik. Foto: S. Sombri, 24.06.2012.
Mälestise nimi Saarde kirik
Mälestise registri number 16736 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ehitismälestis
Märksõna
Arvel 10.08.1998
Registreeritud 10.08.1998
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 21.04.1998 määrus nr. 13, (RTL 1998, 179/180, 697) Kuupäev: 21.04.1998
"Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 21. juuni 2006 nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967) Kuupäev: 21.06.2006
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused

ei leevendata
Kuupäev: 08.11.2004 Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tradistiooniline hooldus ja maakasutus.
Kuupäev: 26.10.2009 Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Avariitoetus(ed)

PÜP 2014 15

2012 nr 16-PärM-Ajal.

PÜP 2004 22

Fotokogu
Ehitisregistri ehitis Kirik (103040919)
Inspekteerimised

Seisund: avariiline
Inspekteerimise kuupäev: 11.11.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

Kultuuriministri 21.06.2006 käskkirjaga nr 208 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine"(RTL, 04.07.2006, 52, 967) kehtestati mälestistele reg nr-tega 16736-16741 ühine kaitsevöönd, mis hõlmab kinnistuid KÜ tunnusega 71102:002:0103; 71102:002:0162. Kaitsevöönd külgneb lõunas arheooogiamälestisega Asulakoht, reg nr 11802.

Sisestatud: 26.10.2009

Liik: Mälestise ajalugu

Saarde Katariina kirik on ehitatud 1858-59, samale kohale eelneva, 1684.a. ehitatud kirikuga, viimasest on säilinud O-sein ja võimalik, et osa N-seinast.

Sisestatud: 08.11.2004

Liik: Mälestise asukoha kirjeldus

Mälestis asub Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Saarde külas, K.-Nõmme linnast umbes 1 km S-suunas.

Sisestatud: 08.11.2004

Liik: Mälestise kirjeldus

Saarde Katariina kirik on ühelööviline, puitlaega lihtne kirikuhoone. Viilkatus on kaetud "Rannila" plekiga(1996).Lääneseinas liitub pikihoonega väike, 4-nurkne koor, N-seinaga liitub avar, köetav käärkamber, mida kasutatakse talvekirikuna.W-fassaadi ilmestab sale, 8-tahuline puust haritorn, teravkaarset portaali kujundavad väikesed flankeerivad tornikesed ja vimpergilaadne ehisviil.Aknad on suured, teravkaarsed, esiküljel samalaadsed petikniššid.Ruumi kujundavad oreliväär(orel G.Knauff), massiivne võidukaar selle all asuva rippkantsliga,neogooti altarisein maaliga "Kristus ristil" (F.L.v.Maydell, 1835), kroonlühter 18.saj. ja rida seinalühtreid.Kiriku kujunduses on kasutatud maalitud paelornamenti karniisi kohal, kirikupingid on aaderdatud.

Sisestatud: 08.11.2004

Liik: Mälestise tunnus

19.saj. historitsistliku kirikuhoone näide.

Sisestatud: 08.11.2004