22285 Kuriste kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Kuriste kalmistu 
Autor M. Mõniste 
Kuupäev  14.03.2007 Kuriste kalmistu 
Autor M. Mõniste 
Kuupäev  14.03.2007 Kuriste kalmistu 
Autor M. Mõniste 
Kuupäev  14.03.2007
Mälestise nimi Kuriste kalmistu
Mälestise registri number 22285 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 22.04.1999
Registreeritud 22.04.1999
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.12, (RTL 1999, 63, 843) Kuupäev: 24.03.1999
"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) Kuupäev: 05.01.2007
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 29.05.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas

Kirjeldused

Liik: Mälestise kirjeldus

Asetseb Kuriste kiriku vahetus naabruses.
Üldpindala - 1.10 ha.
Kalmistu välispiirdeks on kiriku ümber ja kalmistu vanema, idapoolse osa kolmel küljel kivikuhjatis, kõrgusega kuni 1.4 m. Lõunaküljel on kivikuhjatis tugevalt risustunud. Läänest piirab kalmistu vanemat osa madal puitlippaed. Kalmistu uuem, sissepühitsetud osa on tähistatud peamiselt iseloomuliku kõrghaljastusega.
Kuriste kalmistul on neli väravat. Kolm nendest (kirikaia värav, kalmistu maantee-poolne peavärav ja kalmistu sisevärav) on valmistatud peamiselt tahutud maakividest kildkrohvist vuugitäidistega. Postide ristlõige on 1.2 x 1.2, kõrgusega 2.2-2.5 m ning avaga 2.2 m. Kirikaia väraval ja kalmistu siseväraval on ees puitvõred, maantee-poolne peavärav on võredeta. Kuriste kalmistu lääneküljel on madal puitlippvärav avaga 1.5 m.
Kalmistul on kasutada ka tööriistakuur (5x2x3 m).
Vanemad kui II maailmasõja lõpp hauatähised ja piirded:
Metallhauatähiseid - 66, s.h. sepiseid - 47
Kivist hauatähiseid samast perioodist - 11

(Kirjelduse koostas K. Jatsa 1998. aastal.)

Sisestatud: 18.03.2007