22286 Käina kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Käina kalmistu 
Autor M. Mõniste 
Kuupäev  14.03.2007 Käina kalmistu 
Autor M. Mõniste 
Kuupäev  14.03.2007 Käina kalmistu 
Autor M.Mõniste 
Kuupäev  23.05.2007 Käina kalmistu
Autor Maarika Leis-Aste
Kuupäev 2.07.2012
Mälestise nimi Käina kalmistu
Mälestise registri number 22286 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 22.04.1999
Registreeritud 22.04.1999
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.12, (RTL 1999, 63, 843) Kuupäev: 24.03.1999
"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) Kuupäev: 05.01.2007
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2011 nr 11-HiiM-Ajal.

2011 nr 20-HiiM-Ajal.

2012 nr 9-HiiM-Ajal.

Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 23.04.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas

Kirjeldused

Liik: Mälestise kirjeldus

Asetseb Käina linna serval, 500 m linna piirist, Emmastesse viivat maanteed pidi, jäädes teest põhja suunda. Üldpindala - 5.46 ha.

Kalmistu välispiirdeks on valdavalt madal kivikuhjatis, mis esiküljel on oluliselt risustunud. Põhjaküljel on kaduma kippuvat piiret lisaks dubleeritud madala ümarrauast keevisaiaga.
Käina kalmistu lõunaküljel on välja kujundatud võrkaiaga piiratud ning teede ja väravatega varustatud kalmistu uus osa.
Käina kalmistu uuel osal on kaks keevisväravat avaga 4.0 m.
Kalmistu põhjaküljele jääb kaks vanemat väravat. Üks neist on moodustatud vanadest raudaia fragmentidest, mis on keevituse abil sobitatud metallpostidele. Teise kalmistu põhjakülje väravatest moodustavad paekivipostid (1x1x2 m), avaga 2.0, mis on samuti suletavad sepisvõredega.
Ehitistest on Käina kalmistul veel puidust tööriistakuur (2.5x3.5x4 m) ja puit WC.
Vanemad kui II maailmasõja lõpp hauatähised ja piirded:
Metallhauatähised - 430, s.h. sepiseid - 218
Kivist hauatähiseid samast perioodist - 205

(Kirjelduse koostas K. Jatsa 1998. aastal.)

Sisestatud: 18.03.2007