27853 Kuivajõe kõrtsihoone • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Kuivajõe kõrtsihoone 
Autor Ly Renter 
Kuupäev  17.11.2006 Kuivajõe kõrtsihoone 
Autor Ly Renter 
Kuupäev  17.11.2006 Juulis 2011 tekkinud katuseaugud
Foto Trivimi Velliste
07.2011 26.10.2012 P.Nork
Mälestise nimi Kuivajõe kõrtsihoone
Mälestise registri number 27853 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ehitismälestis
Märksõna
Arvel 31.10.2006 Ajutise kaitse alla võetud 31.10.2006
Registreeritud 11.03.2008
Määrused ja käskkirjad "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.10.2006 käskkiri nr. A-39 Kuupäev: 31.10.2006
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 11.03.2008 käskkiri nr 108 Kuupäev: 11.03.2008
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused

Leevendusi ei tehta.
Kuupäev: 20.11.2006 Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei ole.
Kuupäev: 09.04.2008 Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Fotokogu
Ehitisregistri ehitis Elamu (116008722)
Inspekteerimised

Seisund: avariiline
Inspekteerimise kuupäev: 18.09.2014
Inspektor: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Ly Renter

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

Kaitsevööndi ulatus on lisatud skeemil.

Sisestatud: 09.04.2008

Liik: Meedia

eestielu.ee 10.03.2014, Ly Renteri artikkel "Kuivajõe kõrts ärkab uuele elule"
eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/kose/elu/kuivajoe-korts-arkab-uuele-elule.d

Sisestatud: 17.03.2014

Liik: Mälestise ajalugu

Kuivajõe kõrtsihoone on stiilipuhas näide tüüpilisest kahe talliga, kahe sissepääsuga ja ilma ulualuseta kõrtsihoonest, mis levis Eestimaal ja Põhja-Lätis. Kuivajõe kõrtsis realiseeriti Kose-Uuemõisa mõisa viinavabriku toodangut.
Hoone täpne ehitusaeg on teadmata. Hoone üldine arhitektuurne lahendus võimaldab hoone ehitusaja paigutada 18.sajandi II poolde/19.sajandi algusesse.
Arhiivi materjalide põhjal oli kõrts kindlasti olemas 1883, nimelt Kose-Uuemõisa 1883. aasta Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kindlustuspoliisil on märgitud Kuivajõe kõrtsi. Kuivajõe Vallavalitsuse poolt 1921 välja antud tunnistus omandiõiguse tõendamiseks on väljastatud kõrtsikoha rentnikule Jaan Jaani poeg Jaansonile, kes seda kohta on pidanud 1882.aastast. 1921. aastaks oli kõrts sada aastat vana. 1875 on ehitati kõrts mõisa kulul ümber.
Kuivajõe kõrtsihoone on ka kultuurilooliselt tähtis. 11. oktoobril 1805.aastal kogunesid siia Kose-Uuemõisa teomehed, kes otsustasid keelduda öisest rehepeksust ja esitasid parun Rosenile oma nõudmised. Vastuhakanuile tulid appi teomehed Ravilast, Kaiust, Kuimetsast, Inglistest ja mujalt. Ülestõusnute juhtideks olid Kõlli Toomas Karlast, Harmi Evart ja Põua-Päärna Mait Kolust. Kose-Uuemõisa sõda toimus 14. oktoobril. See oli üks suuremaid talupoegade relvastatud vastuhakkusid 1805. aastal.
Hoone seinal on mälestustahvel tekstiga SIIA KOGUNESID/ 11.OKTOOBRIL ( 29.SEPT V.K.J.) 1805.AASTAL/ MÕISNIKE RÕHUMISE VASTU ASTUNUD ÜLESTÕUSNUD KOSE KIHELKONNA TALUPOJAD./

Sisestatud: 09.04.2008

Liik: Mälestise asukoha kirjeldus

Tallinn-Tartu maantee ääres 40. kilomeetril Kosele, Kose-Uuemõisa ja Karla suunduvate teede sõlmpunktis.

Sisestatud: 17.11.2006

Liik: Mälestise kirjeldus

Kuivajõe kõrtsihoone on liigendamata ühekorruseline viilkatusega sümmeetrilise plaanilahendusega kõrtsihoone, 50,8 m pikk ja 11,5 m lai. Katusekatteks on eterniit, enne eterniidi paigaldamist oli hoonel laastu –või pilpakatus.
Hoone koosneb visuaalselt kolmest osast: keskel rõhtpalkseintega elu- ja kõrtsitubadega maht, millele liituvad otstes kivist seintega tallid.
Hoone on enamuses säilitanud oma esialgse planeeringu. Kõik hilisemad lisandused on likvideeritavad.
Hilisemate viimistluskihtide all on osaliselt säilinud esialgne viimistlus (lae laudis, kõrtsiluugid, ukseavad, 1 vaheuks, korstnajalad jms)
Sokkel on halvas seisukorras: enamuses pinnasesse mattunud, tagaküljel on näha, et soklit on korduvalt erinevate materjalidega parandatud.
Tallide seinad on pae- ja põllukivi segaladu, rahuldavas korras, üksikud praod on hoone nurkades. Talliväravate ümbrus on korduvalt tellistega parandatud.
Palkseinad on rahuldavas korras, alumine palgikord vajab vahetamist, esiküljel on palkseinad kaetud horisontaalse sulundlaudisega. Laudise all on ruberoid, alumine palgikord on mädanik- ja mardikkahjustustega. Katusekonstruktsioonid on heas seisukorras, sarikad on ümarpalgist, ühe penniga, osade pennide puudumine on põhjustanud müürlati väljavajumise. Sarikate ja roovituse puit on heas seisukorras, puudub osa penne. Müürlatt on kahest palgikorrast koosnev, laetalade otsad kinnituvad nende kahe vahele. Müürlatt on mädanik- ja mardikkahjustustega. Müürlatt vajab osaliselt asendamist.
Kõrtsitubade vahelagi on suurte kahjustustega läbijooksu tulemusel. Põrandad on mädanik- ja mardikkahjustustega.
Aknad on hilised, esialgsed ukseavad on enamuses kõrgemaks lõigatud. Osaliselt on säilinud uste piidad, lae laudis. On säilinud üks vana põõnadega plankuks ja kaks kõrtsiluuki.
Väärtuslikud detailid ja tarindid tuleb restaureerida.

Sisestatud: 09.04.2008

Liik: Mälestise tunnus

Kuivajõe kõrts on näide tüüpilisest kahe talliga, kahe sissepääsuga ja ilma ulualuseta kõrtsihoonest, mis levis Eestimaal ja Põhja-Lätis.

Sisestatud: 09.04.2008