28743 Kilingi kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Kuupev Apr 28 2009 12:00AM Kuupev Apr 28 2009 12:00AM Kuupev Apr 28 2009 12:00AM Kuupev Apr 28 2009 12:00AM Kuupev Apr 28 2009 12:00AM
Mälestise nimi Kilingi kalmistu
Mälestise registri number 28743 Mälestise vana number
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 23.04.2008
Registreeritud 04.09.2008
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 04. september 2008 nr 368 Kuupäev: 04.09.2008
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused

Leevendusi ei tehta.
Kuupäev: 08.05.2009 Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldustöid võib teha omanik.
Kuupäev: 08.05.2009 Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Inspekteerimised

Seisund: hea
Inspekteerimise kuupäev: 06.09.2013
Inspektor: Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

Kultuuriministri käskkirjaga nr 368 04. september 2008 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kehtestatud kaitsevöönd hõlmab kinnistuid KÜ tunnusega: 30601:002:0037, 30601:002:0133, 30601:002:0153, 30601:002:0013, 30601:002:0177, 30601:002:0055, 30601:002:0032

Sisestatud: 08.05.2009

Liik: Mälestise ajalugu

Asustamise aeg: 1845.a. asutati kilingi Püha Nikolai õigeusu kogudus, millele planeeriti kalmistumaa. 1870.a. ehitati kirik.

Sisestatud: 08.05.2009

Liik: Mälestise kirjeldus

Kalmistu kujutab endast ristkülikukujulist maa-ala, pikema küljega paralleelselt Pärnu maanteega. Kalmistu asetseb kõrge pikliku oosil. Kalmistu kõrgemas tipus, kuhu kulgeb ka kalmistut ristisuunas poolitav tte, asub väljak, millel paikneb kaheksakandiline puust kantsel väikese õigeusu ristiga telkkatusel.
Kalmistu piirdeks on kuni 0,8 m kõrgune põllukivikuhjatis. Kohati on müüritis madalam, suures osas mattunud pinnasesse, idaküljel ka osaliselt võsasse. Vormistatud väravaid on kaks: peavärav kalmistu SS-O küljel ning värav WW-S küljel. Peavärava postid on nelinurksed koonusjad kõrgusega 1,5 m. Väravaava on 1,5 m ning sepisvõrega suletav. Abivärava postid on robustselt tahutud graniidist kõrgusega 1,2 m, vahega 0,8 m, mis on suletav sepisvõrega. O küljel on piirdemüüritisse rajatud vormistamata läbipääs, selle juurest kulgev rada laskub järsust rinnatisest alla majade juurde.
Kalmistul asuvatest hauaplatside piiretest on enamlevinud postidega nii kett- kui raudlatt piirded. Sepisaedu on 5. Vähemal määral on betoonist valatud piirdeid, esineb mätaspiiret.
Hauatähistest paistavad silma sepisristid (35 tk), üksikud kiviristid, paar hauasammast ja betoonristi niing puuristid. Ristid on tavalised ladina ristid, vaid üks õigeusu malmrist.
Kalmistu puistut iseloomustab suur kaskede arv. Üksikud kuused ja kuusegrupid. Palju elupuid.

Sisestatud: 08.05.2009

Liik: Mälestise tunnus

Ajastu tüüpiline hästi säilinud õigeusukalmistu näide

Sisestatud: 09.09.2008

Liik: Üldinfo

Eksperthinnangud ja kirjeldused kalmistute vastavusest mälestise tunnustele on koostanud ajaloolane Eduard Rajari

Sisestatud: 09.09.2008