4140 Silla kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Silla kalmistu õigeusu kabel.
Autor: M.Koppel
Kuupäev: 2009 Silla kalmistu.
Autor: M.Koppel
Kuupäev: 2009 Vaade taastamisjärgus olevale kiviaiale. 
Autor: M.Koppel, 2009 Vaade surnuaia väravale. 
Autor: M.Koppel 2009.
Mälestise nimi Silla kalmistu
Mälestise registri number 4140 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 20.05.1997
Registreeritud 20.05.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.3, (RTL 1997, 65, 355) Kuupäev: 19.03.1997
Koosseis
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2011 nr 9-SaaM-Ajal.

2012 nr 19-SaaM-Ajal.

Inspekteerimised

Seisund: hea
Inspekteerimise kuupäev: 09.05.2011
Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Kirjeldused

Liik: Mälestise kirjeldus

2,8 ha suurune surnuaed on ümbritsetud raudkividest kiviaiaga, mida iseloomustab lisaks kõrgele ca 1,6m kõrgusele aiale veel aia otsa lisatud ~80cm kõrgused jämedad tammepostid, kuhu on varem kinnitunud okastraat. Kiviaeda on läänepoolses lõigus 80m ulatuses võsast puhastatud ja kiviaed uuesti üles lapitud. Tammepostide ja okastraadiga piirdeaaia lahendus on haruldane ja säilinud vaid väga vähestel kalmistutel.

Õigeusu ja Lutheri matmisosa eraldab veel madal kiviaed, mille aia piiril asub kabel. Kabel on lubjatud paekiviseintega. Kuna tööriistad paiknevad hetkel lageda taeva all, on võimalik kabeli läänepoolse seina vastu ehitada kergkonstruktsioonis varjualune.

Õigeusu jutluspaviljoni asub kalmistu põhjapoolses osas. Paviljon on säilinud algsena, vahetatud on vaid tammepuust piirdekartsaseid.

Surnuaed on üldiselt heakorrastatud.

Sisestatud: 26.04.2010