4201 Põlva kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Kalmistu peavärav 
Autor Viktor Lõhmus 
Kuupäev  09.10.2008
Mälestise nimi Põlva kalmistu
Mälestise registri number 4201 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 21.05.1997
Registreeritud 21.05.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.7, (RTL 1997, 65, 359) Kuupäev: 19.03.1997
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2008 nr 7-PõlM

Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 20.03.2012
Inspektor: Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus