5760 Haljala kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Vaade lõunast peaväravale ja piirdemüürile. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Vaade kalmistu tööriistakuurile. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Vaateid kalmistu ristidele. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Vaateid kalmistu ristidele. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Vaateid kalmistu ristidele. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Üldvaateid kalmistult. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Üldvaateid kalmistult. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009 Haljala kalmistu, reg. nr 5760. Üldvaateid kalmistult. Foto: M.Abel, kuupäev 11.09.2009
Mälestise nimi Haljala kalmistu
Mälestise registri number 5760 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 25.06.1997
Registreeritud 25.06.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr.24, (RTL 1997, 88, 521) Kuupäev: 13.05.1997
Koosseis
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused

Matmine on lubatud tingimusel, et enne 1940. a paigaldatud hauatähised ja piirded säiliksid.
Kuupäev: 18.04.2005 Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.
Kuupäev: 18.04.2005 Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Avariitoetus(ed)

2006 nr 10-LäVM

2008 nr 5-LäVM

Inspekteerimised

Seisund: hea
Inspekteerimise kuupäev: 07.10.2010
Inspektor: Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

1. Kuna mälesiseks tunnistamise õigusaktis ei ole Haljala kalmistule kaitsevööndit kehtestatud on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 25.04.2005

Liik: Meedia

- Haljala uus surnuaed sai 220
www.virumaateataja.ee/160506/esileht/15030641.php

Sisestatud: 12.01.2007

Liik: Mälestise ajalugu

Haljala (Kakumäe) surnuaia vanema osa asutamise aastaks loetakse 1786. aastat. Hiljem on surnuaeda mitmel korral laiendatud.1825 aastal osteti Idavere mõisalt surnuaia tarbeks maalapp, mis ulatus praeguse surnuaia väravani. 1846. a liideti surnuaiale juurde uus maatükk, mis asub surnuaia vanema osa ja praeguse uue surnuaia vahel. 1866. a asutati neljas surnuaed , mis ulatub praegusest suurest vätravast Tatruse poole. 1899.a piirati senine surnuaed lisalõikega Tatruse poolsest otsast ja tagant karjamaade küljest. Selle osa kaunistamiseks istutati järgmisel aastal sinna rajatud teede äärde kuuski, mis nüüd on sirgunud suurteks puudeks ja tähistavad praegu teede asukohti. Surnuaia piiramisest kiviaiaga pole täpseid daatumeid. 1970-ndate aastate algul uuendati kalmistu väravat, järgides tema algset kuju. 1990-ndate lõpul taastati väravaehitus uuesti.

Sisestatud: 18.04.2005

Liik: Mälestise kirjeldus

Kalmistu värav on restaureeritud 1998. a. Maakividest piirdemüür, on aastatepikkuse kalmistuprahi kandmise tõttu aia äärde, jäänud pinnasevalli sisse. Kalmistu on hästi hooldatud.

Sisestatud: 25.04.2005

Liik: Mälestise tunnus

Järjepidevalt hooldatud kalmistu.

Sisestatud: 25.04.2005