5794 Ilumäe kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Foto: E. Ohov, kuupäev 05.05.2005 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Vaade Pahlenite matmisplatsile. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev  19.07.2007 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Vaade Pahlenite matmisplatsile. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev  19.07.2007 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Vaade läänest peaväravale. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev  19.07.2007 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Vaade lõunapoolsele osale. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev  19.07.2007 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Vaade Pahlenite matmisplatsile. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev 05.07.2011 Ilumäe kalmistu, reg. nr 5794. Foto: ANNE KALDAM, kuupäev 05.07.2011 5794 Ilumäe kalmistu, vaade palmse- Ilumäe teelt , näha kalmistu, piirdemüür ja kabel. kuupaev: 9.03.2013 pilt:Anne Kaldam Ilumäe kalmistu, reg. nr. 5794. Foto:M.Abel, kp. 30.07.13 Ilumäe kalmistu, reg. nr. 5794. Foto: M.Abel, kp. 30.07.13 Ilumäe kalmistu, reg. nr. 5794. Foto: M.Abel, kp. 30.07.13 Ilumäe kalmistu, reg. nr. 5794. Foto: M.Abel, kp. 30.07.13 5794 Ilumäe kalmistu, vaade kalmistu idapoolsele osale. Foto: Anne Kaldam 30.07.2013 Ilumäe kalmistu. foto: ANNE KALDAM 10.07.2014 Ilumäe kalmistu. foto: ANNE KALDAM 10.07.2014
Mälestise nimi Ilumäe kalmistu
Mälestise registri number 5794 Mälestise vana number Arh. 476
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ehitismälestis, ajaloomälestis
Märksõna
Arvel 25.06.1997
Registreeritud 25.06.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr.24, (RTL 1997, 88, 521) Kuupäev: 13.05.1997
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 8, (RTL 1998, 147/148, 558) Kuupäev: 30.03.1998
Koosseis
Katastrikood
Aadress
Avariitoetus(ed)

2011 nr 18-L-VirM-Ajal.

2012 nr 23-L-VirM-Ajal.

Fotokogu
Inspekteerimised

Seisund: hea
Inspekteerimise kuupäev: 10.07.2014
Inspektor: Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam

Kirjeldused

Liik: Kaitsevööndi ulatus

Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit kehtestatud on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 18.07.2008

Liik: Mälestise ajalugu

Surnuaed kujunes Ilumäe kabeli ümber arvatavasti juba 18. saj esimesel poolel pärast puust kabeli valmimist 1731.a. Vanimad säilinud hauatähised on G. Fr. von Pahleni (1730-1795) ning talupoja haud 1792.aastast. Kalmistu piirati kivimüüriga peale uue kabelihoone valmimist 1843.a. Uus kivist kabelihoone ehitati vana puidust kiriku vahetusse lähedusse või isegi samale kohale. Seda tõendavad kabelis põrandavahetustööde käigus 2007. a laudpõranda alt leitud inimluud. 19.saj viimasel veerandil laiendati kabeliaeda ida suunas. Surnuaia läänenurgas asub aiaga eraldatud von Pahlenite perekonna matusepaik.

Sisestatud: 13.05.2008

Liik: Mälestise kirjeldus

Ilumäe kalmistu ja kabel asuvad Palmse mõisast põhja poole suunduva mõnekilomeetrise allee läheduses, ümbritsevast maastikust veidi kõrgemal kohal. Kalmistu on piiratud paekivimüüriga. Kalmistu peavärav, mida peetakse olemasolevast kabelist vanemaks, võimalik, et juba puukabeli ajast pärinevaks on kolme kaaravaga – keskse sissesõidu avaga ja kahe jalgväravaga. Kalmistul leidub rohkesti kohalike maaseppade ning kiviraidurite poolt valmistatud mitmesuguse kujuga raud- ja kiviriste ning kivist hauaplaate. Von Pahlenite matmispaik on ülejäänud kalmistust eraldatud kõrge paekivimüüriga. Matmispaigal on säilinud hauaplaate ja marmorriste. Eraldi märkimist väärib Bettsy von Pahleni valgest marmorist hauamonument, mis kujutab lapse hälli kohale kummardunud noort naist. Praegusel hetkel on see monument paigaldatud kabelisse. Kabeliaias paiknevad kaks kunstimälestist - reg nr 17012, Hauakivi, 15. saj (paas) ja reg nr 17013, Ratasrist, 18. saj (paas).

Sisestatud: 17.07.2008

Liik: Mälestise tunnus

18. saj. ja 19. sajandi kivist ja metallist hauatähistega ning arheoloogilise kultuurkihiga mõisa- ja külakalmistu silmapaistev näide, mis peegeldab kohalikku kultuuri ja ajalugu ning on kalmistukultuuri arengu silmapaistvaks näiteks, sisaldades eriilmelisi hauatähiseid, mis annavad ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite tegevusest.

Sisestatud: 13.05.2008