8415 Halliste kalmistu • Mälestised

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Halliste kalmistu peavärav Foto Anne Kivi 30.03.2007 Stackelbergide kabel Halliste kalmistul
Autor A.Kivi 
Kuupäev  10.04.2007 Kitzbergi vanemate hauatähis Halliste kalmistul
Autor A.Kivi 
Kuupäev  10.04.2007 Matmispaik Halliste kalmistul Foto Anne Kivi  05.05.2008 Stackelbergide kabel Halliste kalmistul, uus katus 
Autor Anne Kivi 
Kuupäev  09.01.2009 Vaade Halliste kalmistu läänepoolsele piirdemüürile Foto Anne Kivi 30.07.2013 Vaade Halliste kalmistu sisemisele väljapuhastatud vanale piirdemüürile Foto Anne Kivi 30.07.2013 Halliste kalmistu kabel Foto Anne Kivi 14.02.2014 Halliste kalmistu kabel Foto Anne Kivi 14.02.2014 Halliste kalmistu kabel idast Foto Anne Kivi 14.02.2014
Mälestise nimi Halliste kalmistu
Mälestise registri number 8415 Mälestise vana number -
Registreeritud Kinnismälestis Liigitus ajaloomälestis
Arvel 03.11.1997
Registreeritud 03.11.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 37, (RTL 1997, 163/164, 917) Kuupäev: 03.07.1997
Katastrikood
Aadress
Omanikud/valdajad
Leevendused
Avariitoetus(ed)

2004 / 02

2007 nr 14-Reserv-VilM

2007 nr 10-VilM

Inspekteerimised

Seisund: rahuldav
Inspekteerimise kuupäev: 15.04.2014
Inspektor: Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor, Anne Kivi

Kirjeldused

Liik: Mälestise kirjeldus

Kalmistu üldpindala on 7,63 ha. Kalmistu välispiirdeks on kivikuhjatised kõrgusega 0,4-1,0 m. Halliste kalmistu idaküljel on kolma analoogset väravat ja üks korralikult varatud läbikäik kalmistu piirdes. Idaväravate moodustamisel on kasutatud aiutud maakivist kildkrohvi vuugitäidisega poste (1,0x1,0x2,2 m), millel võred puuduvad. Analoogselt on moodustatud ka Halliste kalmistu kaks lõunaväravat. Kalmistu läänevärava moodustamisel on kasutatud betoonposte (0,4x0,4x1,5 m), millede vahel on võre. Ehitistest on Halliste kalmistul: vana kabel (6,0x6,0x6,0 m) tellistest, pealt krohvitud ja värvitud ning uus kabel (7,0x5,5x11,0 m) raiutud maakivist, tellistest piirete ja piilaritega, kildkrohvist vuugitäitega hoone. Kalmistul on kaev.
Vanemad kui II maailmasõja lõpp hauatähised ja piirded: metallhauatähised 1093, s.h. sepiseid - 210
sepisaedu 97
kivist hauatähised 171
Halliste kalmistul on suheliselt rohkearvuliselt hauakomplekse "graniitpostid+sepiskett" tüübist. Kasutatud hauakomplekside tüübistik tervikuna on mitmekesine.

(Kirjelduse koostas Anne Kivi 1999. aastal)

Sisestatud: 08.02.2007