Nimekiri sisaldab kõiki kultuuriministri määrusi ja käskkirju, mille alusel on mälestised kaitse alla võetud ning registrisse kantud. Kultuuriministri käskkirja alusel toimub ka mälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndite määramine ning mälestise nime muutmine.
Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse ajutine kaitse.

Nr. Kuupäev Määrus
310 21.06.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.06.2016 käskkiri nr. A-27
311 21.08.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.08.2016 käskkiri nr. A-29
312 20.10.2016 "Kuressaare bussijaama kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 20.10.2016 nr 1-2 /179
313 18.11.2016 "Kultuurimälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri käskkiri 18.11.2016 nr 1-2 /217
314 21.11.2016 "Kolga-Jaani (Lalsi) Püha Nikolause kiriku (1871–1873) ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsiooni, ikoonide ja aujärjetaguse maali koos raamistusega kultuurimälestiseks tunnistamine (1871-1873)" Kultuuriministri määrus 21.11.2016 nr 1-2 /220
315 21.12.2016 "Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 21.12.2016 nr 1-2 /180
316 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
317 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
318 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
319 20.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 16.06.2017 nr 145 (RT III, 20.06.2017, 7)
320 28.08.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2016 käskkiri nr. 32-A
321 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 192 (RT III, 19.09.2017, 1)
322 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09. 2017 nr 197 ( RT III, 19.09.2017, 2)
323 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 200 (RT III, 19.09.2017, 3)
324 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 201 (RT III, 19.09.2017, 4)
326 05.06.2017 "Kultuurimälestiste andmete korrastamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 144 (RT III, 09.06.2017, 2)
327 18.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori käskkiri 18.09.2017 nr 35-A
328 29.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 29.09.2017 nr 36-A
329 25.10.2017 "Piira veterinaarravila administratiivhoone kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 25.10.2017 nr 228 (RT III, 07.11.2017, 12)