Katastrikood Uuendatud Mälestise/kaitsevööndi Kattuvus
20401:001:0289 14.08.2017 kaitsevööndi 7259
20401:001:0290 14.08.2017 kaitsevööndi 2455
37101:002:0015 28.11.2012 mälestise
37101:002:0016 28.11.2012 kaitsevööndi 2218
37101:002:0017 28.11.2012 kaitsevööndi 49
37101:002:0018 28.11.2012 kaitsevööndi 538
37101:002:0019 28.11.2012 kaitsevööndi 328
37101:002:0021 28.11.2012 kaitsevööndi 244
37101:003:0013 28.11.2012 kaitsevööndi 3097
37101:003:0025 28.11.2012 kaitsevööndi 9