Nimetus: Viljandi vana kalmistu
Liik:
Kogu liik: Veljo Ranniku fotokogu
Tuvastamata objekt:
Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Vana kalmistu, Riia mnt.