Muinsuskaitseameti poolt tehtud ettekirjutused. Ettekirjutused kuvatakse avalikule poolele välja 30 päeva peale ettekirjutuse tegemist.

jrk. nr Mälestis Täitmise esimene tähtaeg Koostas
349

Tori mõisa peahoone

30.06.2017 Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent