Muinsuskaitseameti poolt tehtud ettekirjutused. Ettekirjutused kuvatakse avalikule poolele välja 30 päeva peale ettekirjutuse tegemist.

jrk. nr Mälestis Täitmise esimene tähtaeg Koostas
348

Elamu

10.03.2017 Muinsuskaitseameti Ida-Viru maakonna vaneminspektor, Kalle Merilai