Leevendused(2)

Lubatud senine maakasutus, tavalised aiatööd varemkasutatud piirides.

Kuupäev: 11.10.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud senine maakasutus, tavalised aiatööd varemkasutatud piirides.

Kuupäev: 11.10.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis