Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta. Hooldustöid võib teha omanik. Lubatud senine maakasutus.

Kuupäev: 11.10.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldustöid võib teha omanik. Lubatud senine maakasutus.

Kuupäev: 11.10.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis