Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 16.01.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis lubatud senine maakasutus.

Kuupäev: 16.01.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis