Katastrikood(4)

55201:001:0075 (Mälestisel)
55201:001:4340 (Kaitsevööndis)
55201:001:0122 (Kaitsevööndis)
55201:001:0986 (Kaitsevööndis)