Katastrikood(8)

55201:001:0179 (Mälestisel)
55201:001:0714 (Mälestisel)
55201:001:4660 (Mälestisel)
55201:001:0367 (Kaitsevööndis)
55201:001:0610 (Kaitsevööndis)