Katastrikood(2)

55201:001:0161 (Mälestisel)
55201:001:0165 (Kaitsevööndis)