Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 29.12.10

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud hooldustööd (niitmine, prahi koristamine)

Kuupäev: 29.12.10

Leevenduse liik: Kaitsevööndis