Katastrikood(4)

67405:003:0017 (Kaitsevööndis)
67405:003:0630 (Kaitsevööndis)
67405:003:0163 (Kaitsevööndis)
67405:003:0176 (Kaitsevööndis)