Katastrikood(6)

77601:001:0402 (Mälestisel)
77601:001:0401 (Mälestisel)
77601:001:2652 (Mälestisel)
77601:001:0511 (Kaitsevööndis)
77601:001:0509 (Kaitsevööndis)