Leevendused(1)

Asulakohal ja selle kaitsevööndis võib jätkata põllumajanduslikku tegevust, maaharimist künni sügavusega mitte üle 35 cm.

Kuupäev: 21.11.16

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal