Katastrikood(11)

77601:001:2621 (Mälestisel)
77601:001:0279 (Mälestisel)
77601:001:0714 (Kaitsevööndis)
77601:001:0268 (Kaitsevööndis)
77601:001:0266 (Kaitsevööndis)