Katastrikood(2)

19003:001:0035 (Mälestisel)
19003:001:0900 (Kaitsevööndis)