Katastrikood(2)

27301:002:0891 (Mälestisel)
27301:002:2590 (Kaitsevööndis)