Leevendused(2)

Mälestisel - leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 18.01.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis - 5 m laiuses vööndis kivi ümber on keelatud igasugused mullatööd. Alates 5. meetrist on lubatud senine maakasutus.

Kuupäev: 18.01.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis