Katastrikood(4)

27303:001:0074 (Mälestisel)
27303:001:0813 (Kaitsevööndis)
27303:001:0063 (Kaitsevööndis)
27303:001:1310 (Kaitsevööndis)