Leevendused(2)

Mälestisel – leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 13.06.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis - 5 m laiuses vööndis kultusekivi ümber on keelatud igasugused mullatööd, väljaarvatud põllutööd ja prahi ning kivide kogumine. Alates 5. meetrist on lubatud senine maakasutus.

Kuupäev: 13.06.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis