Katastrikood(2)

38101:002:2110 (Mälestisel)
38101:002:0071 (Kaitsevööndis)