Katastrikood(9)

66001:006:0221 (Mälestisel)
66001:006:0018 (Mälestisel)
66001:006:0091 (Kaitsevööndis)
66001:006:0090 (Kaitsevööndis)
66001:006:0109 (Kaitsevööndis)