Katastrikood(3)

77002:001:0187 (Mälestisel)
77002:001:1591 (Kaitsevööndis)
77002:001:1985 (Kaitsevööndis)