Katastrikood(2)

77002:001:0442 (Mälestisel)
77002:001:0400 (Kaitsevööndis)