Leevendused(2)

Mälestisel leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 27.01.12

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis võib jätkata tavapärast maakasutust.

Kuupäev: 27.01.12

Leevenduse liik: Kaitsevööndis