Katastrikood(2)

88701:001:0575 (Mälestisel)
88702:002:0862 (Kaitsevööndis)