Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 26.01.12

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 26.01.12

Leevenduse liik: Kaitsevööndis