Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 28.12.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 28.12.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis