Katastrikood(2)

90202:002:0173 (Mälestisel)
90202:005:1970 (Kaitsevööndis)