Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 31.10.2013
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 28.06.2018