Katastrikood(2)

90202:002:0230 (Mälestisel)
90202:002:0045 (Kaitsevööndis)