Katastrikood(2)

90202:005:0346 (Mälestisel)
90202:005:0051 (Kaitsevööndis)