Leevendused(2)

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 19.12.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 19.12.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal