Leevendused(2)

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 30.11.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 30.11.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal