Katastrikood(2)

90202:001:0320 (Mälestisel)
90202:001:0136 (Kaitsevööndis)